Засідання Науково-технічної ради (НТР) ДК «Укрторф»

Відбулося чергове засідання Науково-технічної ради (НТР) ДК «Укрторф».

Місцем проведення заходу було обрано Озерянський торфобрикетний завод ДП «Житомирторф» оскільки друге питання порядку денного стосувалося експертної оцінки працездатності та можливої ефективності роботи наявної технологічної лінії сушіння та брикетування торфу на Озерянському ТБЗ.

Засідання, у якому, окрім членів НТР, брали участь перший заступник Генерального директора ДК «Укрторф» Мінаєв А.Є., механік Озерянського ТБЗ Рудницький В.В., майстер Хаустов О.А., розпочалося з розгляду проекту технічних умов ТУ «Прес для виготовлення торфового палива». Після детального викладення проекту ТУ (голова НТР Гнєушев В.О.) і постатейного детального його обговорення (Мінаєв А.Є., Рибак І.І., Поминчук П.П.) було вирішено схвалити представлений проект ТУ як такий, що, в цілому, задовольняє вимогам і сприятиме більш об’єктивній оцінці пресів різних виробників і різних конструкцій, які пропонуються підприємствам Державного концерну «Укрторф» в якості альтернативи існуючим пресам Б8232 та Б9032.  В термін до 25.08.2017 р. допрацьовані технічні умови ТУ У 28.1-35633030-001:2017 «Прес для виготовлення торфового палива» представити Генеральному директору ДК «Укрторф» Озерчуку А.М. для затвердження.

Розгляду другого питання порядку денного передувало детальне ознайомлення членів НТР з наявною на Озерянському ТБЗ технологічною лінією з виробництва торфових паливних брикетів.  Після огляду, фотографування, виконання вимірювань, розгляду технічної документації і отримання іншої технічної інформації від Поминчука П.П., Хаустова О.А. та Рудницького В.В., було вирішено: доручити Гнєушеву В.О. та Рибаку І.І. в термін до 25.08.2017 р. опрацювати отриману інформацію, виконати необхідні розрахунки і представити їх членам НТР для ознайомлення та внесення змін і доповнень.  Допрацьований експертний висновок стосовно придатності технологічної лінії Озерянського ТБЗ для промислового виробництва торфових паливних брикетів має бути представлений Генеральному директору ДК «Укрторф» А.М. Озерчуку в термін до 15.09.2017 р.

На засіданні НТР також були попередньо обговорені питання перспективних інновацій, які можуть бути корисними для підприємств концерну і які доцільно детально розглянути на наступних засіданнях.