Співавторство В. Гнєушева у монографії про торф

Радник генерального директора з технічних питань Державного концерну «Укрторф», кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування Володимир Гнєушев став співавтором монографії «Збагачуваність високозольного торфу».

Актуальність висвітленої в монографії теми зумовлюється тим, що більше половини торфових ресурсів України непридатні для виробництва палива через надмірно високу зольність. Тим не менш, в попередні роки властивості торфу як об’єкту збагачення не вивчалися, і видана монографія є першим кроком до пізнання речовинного складу високозольного торфу, механізмів зв’язків зольних частинок з органічною речовиною, гранулометричного складу, коефіцієнта тертя частинок, а також збагачуваності високозольного торфу методами пневматичної та вібраційної сепарації.

В монографії викладено результати досліджень з удосконалення пневматичного сепаратора «Зиг-заг», наведені результати його роботи в різних режимах.

Запропоновані декілька технологічних схем збагачення високозольного торфу із застосуванням пневмо-вібраційної схеми при виробництві торфових палив.

Видавництво цієї монографії – це один з кроків до розширення сировинної бази торфового виробництва, до поліпшення економічних та екологічних показників діяльності торфопідприємств України.