Згідно постанови Кабінету Міністрів України №689 від 3 травня 2007 року було утворено  державний концерн “Укрторф”, до складу якого входять державні підприємства: Волиньторф,  Житомирторф, Київторф, Реммашторф, Поділляторф, Рівнеторф, Сумиторф, Укрінспаливо та  Чернігівторф.     

 Метою діяльності Концерну є координація роботи його учасників, що проводиться за принципом єдиного технологічного процесу, пов’язаного з видобуванням та переробкою торфу,спрямовується на забезпечення створення сприятливих умов для зміцнення їх матеріально-технічної бази, підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринку, збільшення прибутку від реалізації спільних проектів, оптимізації інвестування, формування та реалізації єдиної науково-технічної політики, налагодження ефективних зв’язків у галузі видобування та переробки торфу, виконання державних програм і державних замовлень. Концерн у своїй діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування торфовидобувної та торфопереробної промисловості.

        Предметом діяльності Концерну є забезпечення ефективного використання основних фондів,трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі видобування та переробки торфу, технічного переоснащення, реконструкції і будівництва нових об’єктів його учасників; здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження; організація ефективного збуту (продажу) торфу і виробленої з нього продукці і т.д.