З метою отримання сертифікату якості торф’яної продукції підприємство повинно звернутись до Української інспекції по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» за адресою м. Київ, вул. Фрунзе, 85 т. (044) 206-61-93, е – mail: ukrinpal@ukr.net з метою підписання договору про надання послуг по контролю якості торф’яної сировини та торф’яної продукції.
Державними стандартами України (ДСТУ ТУ 2042-92 «Брикети торф’яні на комунально-побутові потреби», ДСТУ ТУ 2043-92 «Торф фрезерний для виробництва брикетів», ТУ 1297-82 «Полубрикеты торфяные») передбачено обов’язковий прийомний контроль торфопродукції Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо».
В разі відповідності продукції державним стандартам та нормам Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» видається сертифікат якості встановленого зразка.
Лабораторії Інспекції знаходяться за адресами:
– Центральна лабораторія – Черкаська область, м. Золотоноша,
– Рівненська обл., Дубнівський район;
– Волинська обл., смт. Маневичі.

СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТОРФ`ЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ «УКРІНСПАЛИВО»

Мета і предмет діяльності

1. Інспекція створена з метою забезпечення контролю за якістю паливних брикетів і напівфабрикатів, кускового і фрезерного торфу, торфу для потреб сільського господарства, горщечків торф’яних та всіх видів торф’яних та сапропелевих добрив (далі продукції), які виробляються підприємствами і брикетними заводами, що входять до складу концерну «Укрторф», що досягається шляхом:
1.1. Проведення оцінки якості сировини та продукції, що відвантажується споживачам, видачі сертифікатів, паспортів, посвідчень, довідок про якість продукції у відповідності з діючими стандартами.
1.2. Проведення бракування торф’яної сировини, торфопродукції, що не відповідає діючим стандартам, виявлення причин випуску некондиційної продукції, внесення пропозицій щодо заходів, спрямованих на усунення цих причин.
1.3. Здійснення профілактичного контролю якості продукції в процесі її виробництва, участь в розробці технічних та організаційних заходів для поліпшення якості продукції.
1.4. Участі при проведенні сертифікації, паспортизації дільниць і кар’єрів, що підлягають розробці, з метою визначення якості торфового покладу і вибракування непридатних для розробки торфодільниць.
1.5. Участі при проведенні інвентаризації залишків торф’яної продукції для визначення їх якості.
1.6. Періодичної перевірки додержання технологічних процесів з видобутку, переробки, сушіння та збирання торф’яної продукції у відповідності з технічними проектами та правилами технічної експлуатації торф’яних підприємств.
1.7. Участі у розробці проектів державних стандартів, технічних умов на торф’яну продукцію.

2. Основними напрямками діяльності Інспекції є:
2.1. Визначення якості торф’яних покладів та торф’яної продукції, торфодобувних та торфопереробних підприємств концерну у відповідності з діючими стандартами.
2.2. Здійснення матеріально-технічного постачання та інших господарських робіт з забезпечення функціонування Інспекції та підпорядкованих інспекторських пунктів. Надання послуг через систему прямих угод (договорів, контрактів) або через біржі та інші організації.
2.3. Розвиток та удосконалення системи технічного контролю, проведення єдиної технічної політики у підвищенні якості торф’яної продукції, розробка та впровадження стандартів та технічних умов.
2.4. Охорона земної поверхні та розташованих на них будівель, споруд, водоймищ і насаджень від негативного впливу, усунення інших факторів, що задають шкоду довкіллю.
2.5. Здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження.
2.6. Організація правової роботи, укладання господарських угод та здійснення контролю щодо їх своєчасного виконання, здійснення централізованих функцій і взаємодія із судовими, правоохоронними та іншими органами з питань, що стосується інтересів Інспекції.
2.7. Забезпечення економічного аналізу виробничої і фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, поліпшення використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Зразок сертифікату якості (сільськогосподарський торф)