Історія створення та функціонування

Організаційна робота зі створення Українського Торфового Товариства (УТТ) була розпочата зі здобуттям Україною незалежності, у 90-х роках минулого століття.

Ініціаторами виступили тодішній Голова правління Українського концерну торфової промисловості Віктор Іванович Юрченко та Володимир Олександрович Гнєушев, який в ті роки очолював єдину в Україні кафедру розробки торфових родовищ в Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне). Вони вважали головною метою УТТ інтеграцію у світову спільноту науковців, фахівців з видобування та переробки торфу, екології торфовищ і отримання найсучаснішої науково-технічної та комерційної інформації, яка буде сприяти розвитку торфової справи в Україні.  Таку спільноту являло собою Міжнародне Торфове Товариство (International Peat Society – IPS) – міжнародна громадська організація, створена у 1968 році за активної участі Канади, СРСР, Ірландії, Фінляндії, Швеції, Німеччини, США, Польщі та інших країн.

Керівники підприємств торфової промисловості України та окремі науковці періодично контактували із зарубіжними колегами, відвідували Міжнародні Торфові Конгреси, однак відчутних результатів такі взаємовідносини не принесли. Наміри щодо зміцнення стосунків українських знавців торфової справи із зарубіжними колегами активно підтримав тодішній Генеральний секретар Міжнародного Торфового Товариства Раймо Сопо (Raimo Sopo) – один з фундаторів торфової промисловості Фінляндії та її керівник впродовж перших півтора десятка років її існування.  Проект першого Статуту Українського Торфового Товариства був укладений на основі зразка, наданого п. Раймо Сопо і уніфікованого зі статутами національних торфових товариств – членів IPS.

Восени 1999 р. Україну відвідала делегація працівників торфової галузі Фінляндії. 17 візитерів оглянули торфопідприємства Житомирської, Волинської і Рівненської областей і були здивовані масштабом виробництва торфових паливних брикетів. Навесні 2000 року в нашу країну прибула делегація членів виконавчого комітету IPS.  Шість її членів – представники Великої Британії, Фінляндії, Німеччини, Польщі та Росії – провели засідання в стінах теперішнього Національного університету водного господарства та природокористування в м. Рівне. Одним з питань порядку денного був розгляд заяви Українського Торфового Товариства щодо вступу в Міжнародне Торфове Товариство.  Саме під час цього засідання виконкому було прийняте позитивне рішення щодо членства УТТ у IPS. Офіційний прийом УТТ до складу IPS відбувся під час 11-го Міжнародного Торфового Конгресу, який відбувся у серпні 2000 року в Квебеку (Канада).

Керівництво торфової промисловості України, керівники підприємств різного рівня (В. Юрченко, В. Гордіченко, В. Пахалюк та ін.) активно співпрацювали з колегами з країн, чиї торфові товариства входили до складу IPS.  Візити до Фінляндії збагатили досвід наших виробничників в питаннях осушення торфовищ, запобігання самонагрівання торфу в штабелях, проектування і виробництва торфових машин, очищення стічних вод, рекультивації вироблених торфовищ тощо.

Наші науковці також ділилися своїми знаннями і розробками: у 2000 році к.т.н., доцент В. Гнєушев та його аспірант В. Стріха на запрошення фінської компанії Vapo Oy взяли участь у тестуванні принципу пошарового валкування на верхових торфовищах Фінляндії, а у 2007 році на Балтійському Форумі, що проводився під егідою IPS, В. Гнєушев провів семінар «Світові технології видобування торфу», який був визнаний кращим з трьох.  На міжнародних форумах IPS неодноразово виступала професор Л.М. Степченко – знаний фахівець в галузі використання гумінових речовин торфу.

Депресивний період в історії української торфової промисловості відбився і на долі Українського Торфового Товариства.  Череда змін керівництва торфової галузі, падіння інтересу до торфового палива та до торфу, як основи для виробництва добрив і поживних ґрунтів, відповідне зниження обсягів виробництва і погіршення фінансового стану галузі – все це стало причиною майже повного згортання діяльності УТТ і припинення його участі в діяльності Міжнародного Торфового Товариства.

У грудні 2017 році, за ініціативи Генерального директора Державного концерну «Укрторф» Андрія Миколайовича Озерчука, відбулися позачергові збори засновників (учасників) УТТ. Збори прийняли рішення стосовно необхідності відновлення діяльності Асоціації, оптимізації її структури та спрямування зусиль на підвищення ефективності функціонування торфової галузі,  співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку торфопродукції, захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування, формування і розповсюдження засад етики в господарчій діяльності, тощо.