Український концерн торф’яної промисловості «Укрторф» створений рішенням установчої конференції працівників трудових колективів підприємств торф’яної промисловості від 14 липня 1990 року згідно з Законом України «Про підприємства в Україні».

Метою діяльності Концерну є максимізація отримання прибутку за допомогою концентрації фінансових та виробничих ресурсів його учасників.

Завданнями Концерну є:

 • координація роботи його учасників;
 • забезпечення сприятливих умов для зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції учасників на ринку;
 • формування та реалізації єдиної науково-технічної політики;
 • налагодження ефективної комунікації між суб’єктами господарювання галузі видобування та переробки торфу;
 • розробка та виконання спільних проектів, програм розвитку.

Предметом діяльності Концерну є:

 • провадження на засадах   ринкових   відносин   організації управління,  форм  і  методів  господарювання,   що   забезпечують узгодження інтересів учасників Концерну;
 • забезпечення ефективного використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі видобування та переробки  торфу,  технічного  переоснащення,  реконструкції і будівництва нових об’єктів його учасників;
 • вдосконалення форм і методів взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків, торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва  його  учасників  з  іноземними фірмами;
 • вирішення питань соціально-економічного    розвитку   його учасників;
 • визначення єдиних засад  матеріально-технічного забезпечення його  учасників,  провадження  комерційної   діяльності,   надання представницьких   і  комерційних  послуг  на  підставі  договорів, контрактів або через біржі та інші організації;
 • здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;
 • удосконалення системи технічного контролю, розробка єдиної технічної політики з метою підвищення якості торфу і виробленої  з нього   продукції,   розроблення   та  впровадження  стандартів  і технічних процесів;
 • провадження інших видів діяльності згідно із законодавством.

З метою забезпечення контролю за якістю паливних брикетів і напівбрикетів, кускового і фрезерного торфу, торфу для потреб сільського господарства, горщиків торф’яних та усіх видів торф’яних та сапропелевих добрив, які виробляються підприємствами і брикетними заводами,  Концерном утворено Українську інспекцію по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів “Укрінспаливо”  (Адреса: 19700 обл., м. Золотоноша, вул. Торфяна, 6).