ЗАКОНОДАВЧА БАЗА :

Закон України «Про альтернативні види палива»:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1391-14

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/46-93

Закон України «Про захист прав споживачів»:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Закон України «Про стандартизацію»:     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ :

ГОСТ 4.105-83 «Торф и продукты переработки торфа»,

ГОСТ 11623-89 «Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства»,

ТУ 1959-85 «Торф для приготовления компостов»,

ДСТУ ТУ 2042-92 «Брикети торф’яні на комунально-побутові потреби»,

ДСТУ ТУ 2043-92 «Торф фрезерний для виробництва брикетів»,

ТУ 1297-82 «Полубрикеты торфяные»,

ГОСТ 13674-78 «Торф. Правила приемки»,

ГОСТ 24701-81 «Торф. Метод определения плотности»,

ГОСТ 26801-86 «Торф. Метод определения зольности в залежи»,

ГОСТ 10649-73 «Пробоотборники и машины для подготовки проб торфа»,

ГОСТ 24160-80 «Торф. Метод определения влагоемкости»,

ГОСТ 11304-75 «Торф. Метод приготовления сборных проб»,

ГОСТ 5396-77 «Торф. Методы отбора проб»,

ГОСТ 19723-74 «Торф. Метод определения содержания влаги в залежи»,

ГОСТ 17644-83 «Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний»,

ГОСТ 10650-72 «Торф. Метод определения  степени разложения».